Gorące tematy
Redakcja2.0 - motogazeta społecznościowa

wydrukuj artykuł Zwrot auta służbowego - krótkie vademecum

Inne publikacje

2009-02-05, autofirmowe.pl
 • http://www.autofirmowe.pl/22235,zwrot_auta_sluzbowego_krotkie_vademecum.html
 • W punkcie dotyczącym zwrotu samochodu służbowego należy zamieścić procedurę w przypadku planowanego zwrotu po zakończeniu okresu użytkowania oraz w przypadkach rozstania się pracownika z firmą. Ważne, aby zasady zdania samochodu służbowego były tożsame z zasadami przekazania auta.

  Jasne zasady podstawą sukcesu
  Warto zastosować dwa zapisy. Pierwszy powinien dotyczyć sytuacji, kiedy zdanie samochodu następuje w efekcie naturalnej eksploatacji, czyli po osiągnięciu przez pojazd określonych limitów, bądź kiedy pracownik uzyskuje awans oznaczający otrzymanie innego samochodu służbowego. Drugi zapis stosuje się w sytuacji kryzysowej, czyli kiedy z pracownikiem zostaje rozwiązana umowa o pracę. Doświadczenia z rynków zachodnich pokazują, że w firmach, gdzie procedury zdania samochodu służbowego nie były jasno uregulowane bądź nie było ich wcale, firmy często miały poważny problem z odzyskaniem pojazdów służbowych.

  Pracownik zdaje samochód służbowy
  Po osiągnięciu przez pojazd limitu 150 tys. kilometrów lub po przekroczeniu trzyletniego okresu eksploatacji, licząc od daty pierwszej rejestracji, albo w przypadku awansu pracownika związanego ze zmianą samochodu służbowego, ostatni użytkownik pojazdu jest informowany przez opiekuna parku o konieczności zwrotu pojazdu służbowego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Fleet manager wyznacza miejsce i termin zdania samochodu firmowego. Wtedy należy sprawdzić protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu (załącznik wypełniany przy przekazaniu samochodu) ze stanem faktycznym pojazdu. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie ogólnym dobrym (czystego i zatankowanego) wraz z kompletem dokumentów (dowód rejestracyjny i ubezpieczenie) i zapasowymi kluczykami (jeżeli takowe były mu wydane). W przypadku, gdy stan wyposażenia samochodu nie zgadza się z protokołem zdawczo-odbiorczym, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w kwocie równowartości brakującego wyposażenia. Ponadto pracownik jest zobowiązany stawić się na każde wezwanie opiekuna parku w celu sprawdzenia ogólnego stanu pojazdu.

  Rozwiązanie stosunku pracy
  W przypadku, kiedy z kierowcą firmowym zostaje rozwiązana umowa o pracę, jest on zobowiązany pod karą finansową określoną w umowie do zwrotu samochodu służbowego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu powiadomienia go o tym. Opiekun parku wyznacza miejsce i termin zdania samochodu firmowego. Podczas zwrotu należy porównać protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu (załącznik wypełniany przy przekazaniu samochodu) ze stanem faktycznym pojazdu. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie ogólnym dobrym (czystego i zatankowanego) wraz z kompletem dokumentów (dowód rejestracyjny i ubezpieczenie) i zapasowymi kluczykami (jeżeli takowe były mu wydane). W przypadku, gdy stan wyposażenia samochodu nie zgadza się z protokołem zdawczo-odbiorczym, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w kwocie równowartości brakującego wyposażenia.

  Wariant natychmiastowego zwrotu samochodu jest lepszy z dwóch względów. Po pierwsze, rozgoryczony pracownik może celowo uszkodzić samochód bądź wymontować z niego konkretne części. Po drugie, podczas okresu wypowiedzenia dbałość pracownika o pojazd jest znacznie niższa. Niekiedy bardziej opłaca się wysłać go na przymusowy urlop i odebrać samochód natychmiast.

 • Materiały dostarczone przez:
  autofirmowe.pl
 
 
 Zwrot auta służbowego - krótkie vademecum

Dodaj komentarz